Doradztwo podatkowe REJESTR

Doradztwo
podatkowe

Dokładna analiza podatkowych strategii rozwoju firmy ... więcej

Zakładanie
firmy

Rejestrowanie i wyrejestrowanie działalności gospodarczej więcej

Sporządzanie
sprawozdań

sprawozdań GUS więcej

odpowiedzialność nabywcy

Odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy

 

Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. wprowadzono do ustawy o VAT rozwiązania mające na celu zwiększenie skuteczności walki z oszustami podatkowymi. Dotyczą one obrotu takimi towarami jak niektóre wyroby stalowe, paliwa oraz nieobrobione złoto.

Wprowadzono instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy w zakresie dostaw towarów wymienionych w dodanym do ustawy o VAT załączniku nr 13

Podatnik VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego(dostawcy)  zaległości podatkowe, przy czym odpowiedzialność podatkowa nabywcy jest ograniczona do części podatku proporcjonalnie przypadającej na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów . Odpowiedzialność podatkowa nabywcy będzie miała zastosowanie w odniesieniu do transakcji o znacznej wartości. W przypadku gdy wartość nabywanych towarów wrażliwych od jednego dostawcy,  przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł netto..

Przesłanki wyłączające stosowanie odpowiedzialności podatkowej nabywcy

Dla uwolnienia się od odpowiedzialności podatkowej przez nabywcę wystarczy spełnienie jednej z następujących przesłanek:

- podatnik nabył paliwo na stacji paliw lub stacji gazu płynnego, do standardowego zbiornika używanego przez siebie pojazdu, do napędu tego pojazdu.

- powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem dostawcy w nierzetelnym rozliczeniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej. Czyli odpowiedzialność solidarna będzie dotyczyła praktyk oszukańczych, Zwykłe kłopoty finansowe dostawcy, które skutkują brakiem możliwości zapłaty podatku do urzędu nie doprowadzą do powstania odpowiedzialności podatkowej po stronie nabywcy.

- Poniższe informacje pochodzą z broszury informacyjnej ministerstwa finansów

http://www.szybkipit.pl/documents/766655/1402295/Broszura_Zmiany+wprowadzone+ustaw%C4%85+z+dnia+26+lipca+2013+r_ost.pdf

Jesteś tutaj: Strona główna > wskaźniki   >